Ilmottautuminen

Suomalaiset messujärjestäjät ovat valmiina avaamaan ovensa heti, kun messujen järjestäminen taas sallitaan. Hallituksen linjauksen mukaisesti messutoiminnan uudelleenkäynnistymisestä saadaan lisätietoja keskiviikkona. Messuala valmistautuu käynnistymiseen julkistamalla piakkoin koko alan kattavan omavalvontaohjeistuksen. Osana turvallisuusohjelman laatimista ala tutki kävijöiden ja näytteilleasettajien toiveita ja selvitti heidän suhtautumistaan messuosallistumiseen tällä hetkellä. Peräti 74 % vastanneista kävijöistä olisi jo valmiita osallistumaan heitä kiinnostavaan messutapahtumaan.

Yhdistyksen tekemän kyselyn mukaan kävijöistä 15 % tulisi messuille heti kun ne avautuvat ja 59 % suuntaisi messukeskukseen, kun siellä olisi heitä kiinnostava tapahtuma. Vajaa viidesosa vastaajista ilmoitti vierailevansa messuilla vasta myöhemmin. Kävijöiden tunteita kartoitettaessa paluu messuille herätti yli puolessa vastaajista kiinnostusta, neljä kymmenestä vastaajasta ilmoitti odottavansa messuille pääsyä ja vain 4% vastaajista ilmoitti ajatuksen messuille menosta pelottavan heitä. Kysely lähetettiin suomalaisten messujärjestäjien asiakkaille, ja siihen vastasi 8912 messukävijää eri puolilta Suomea.

”Asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja siksi olemme laatimassa ammattimaisille suomalaisille messujärjestäjille kattavia omavalvontaohjeita, joiden tavoitteena on minimoida kaikki näytteilleasettajiin, kävijöihin, henkilökuntaan, yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kohdistuvat terveysriskit. Ohjeistus valmistuu messujärjestäjille kesäkuun aikana”, kertoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha Rahko. MeTa ry valmistautuu tarvittaessa myös täydentämään omavalvontaohjeistustaan aluehallintoviraston mahdollisten lisäohjeiden mukaan.

Tärkeimpänä turvallisuustekijänä kävijät pitivät sitä, että messuilla on mahdollisuus pestä ja desinfioida kädet. Oleellisena pidettiin myös väljiä kulkuväyliä, riittäviä turvavälejä ja korkeita, hyvin ilmastoituja tiloja sekä kävijämäärän rajoittamista. Asiakkaat arvostivat sitä, että liput ja rekisteröitymiset voidaan hoitaa ennakkoon netissä, kulkusuunnat reititetään ja kävijöiden sisäänkäynti tehdään porrastetusti. Kaivattiin myös omia vierailuaikoja riskiryhmille.

Suomalainen messuala pystyy hyvin vastaamaan asiakkaidensa toiveisiin. Messujen järjestämispaikat ovat suuria, korkeita ja hyvin ilmastoituja. Ne on rakennettu varta vasten suurien yleisötilaisuuksien pitämistä varten ja nyt tehostettava hygieniataso on jo lähtökohtaisesti korkea. Messujärjestäminen on Suomessa ammattimaista, osaavaa ja vastuullista. Messuilla käyminen on vähintään yhtä turvallista kuin moni jo nyt sallittu asia kuten kauppakeskuksissa käyminen. 

Suomen messutoiminta on ollut pysähdyksissä 13.3. lähtien. Messujen merkitys elinkeinoelämälle on laajalti tunnistettu ja messutoimintaa käynnistellään jo eri puolilla maailmaa mm. Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Kreikassa, Puolassa ja Kiinassa. 

Messuilla lanseerataan uutuudet, tehdään kauppaa, solmitaan merkittäviä sopimuksia ja luodaan uusia, tärkeitä kontakteja. 

Normaalivuosina eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 150 erilaista messutapahtumaa ja niihin osallistuu yli 1,5 miljoonaa kävijää. Osa messuista on suunnattu vain tietyn alan ammattilaisille, osa yleisölle ja osa molemmille kohderyhmille. 

Messuilla on suuri talousvaikutus ympäristölleen, varsinkin alueiden hotelli- ja ravintolatoiminnalle. Keväällä 2019 julkistettu tutkimus osoittaa, että messut tuovat järjestämispaikkakunnilleen vuosittain liki puolen miljardin tulovirran. Tapahtumien työllisyysvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta.  

Suomessa messuja on järjestetty ammattimaisesti 100 vuoden ajan. 

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy  ja KPK Events. www.messutsuomessa.fi

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, puheenjohtaja Juha Rahko, puh. 0500 499964, juha.rahko@paviljonki.fi  

Keskiviikkona 3.6. juhlitaan messumediaa. Kansainvälisenä messujen päivänä halutaan nostaa esiin messujen valtaisaa merkitystä elinkeinoelämälle. Messuilla lanseerataan uutuudet, tehdään kauppaa, solmitaan merkittäviä sopimuksia ja luodaan uusia, tärkeitä kontakteja. Messutoiminnan hallittu käynnistäminen auttaisi koronakriisistä kärsivän talouselämän elvyttämiseen.

Suomen messutoiminta on ollut pysähdyksissä 13.3. lähtien. Messujärjestäjät toivovat, että messukeskusten ovet voidaan avata taas elokuussa. Messujen merkitys elinkeinoelämälle on laajalti tunnistettu ja messutoimintaa käynnistellään jo eri puolilla maailmaa mm. Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa ja Kiinassa.

Messujärjestäminen on Suomessa ammattimaista ja osaavaa. Järjestämispaikat on rakennettu suuria yleisötapahtumia varten ja hygieniataso on jo valmiiksi korkea.

”Messuilla tilat ovat suuret ja pystytään varmistamaan turvavälit. Messuilla käyminen on vähintään yhtä turvallista kuin moni jo nyt sallittu asia kuten esimerkiksi kauppakeskuksissa käyminen. Kävijämäärän rajoittaminen messuilla on helppoa. Monissa tapahtumissa kävijät myös rekisteröidään, joten jäljitettävyys on mahdollista ”, sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha Rahko.

Asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus on messujärjestäjille ensiarvoisen tärkeää. Suomessa ammattimaisia messujärjestäjiä edustava Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry työstää alan kansainvälisiin ohjeistuksiin perustuvaa turvallisuusohjelmaa, jotta messukeskusten ovet saataisiin avattua liike-elämän uudelleen rakentamista varten.

Normaalivuosina eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain noin 150 erilaista messutapahtumaa ja niihin osallistuu yli 1,5 miljoonaa kävijää. Osa messuista on suunnattu vain tietyn alan ammattilaisille, osa yleisölle ja osa molemmille kohderyhmille.

Messuilla on suuri talousvaikutus ympäristölleen, varsinkin alueiden hotelli- ja ravintolatoiminnalle. Keväällä 2019 julkistettu tutkimus osoittaa, että messut tuovat järjestämispaikkakunnilleen vuosittain liki puolen miljardin tulovirran. Tapahtumien työllisyysvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta.  

Suomessa messuja on järjestetty ammattimaisesti 100 vuoden ajan.

Kansainvälinen messujen päivä, Global Exhibition Day, järjestetään nyt viidettä kertaa. Teemapäivää koordinoi messualan kansainvälinen liitto UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), jolla on 796 jäsenyritystä 88 maassa.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy  ja KPK Events. www.messutsuomessa.fi

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, puheenjohtaja Juha Rahko, puh. 0500 499964, juha.rahko@paviljonki.fi  ja toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 5604614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Koronakriisi iskee erityisen rankasti suomalaiseen messualaan. Kaikki messut ja muut messukeskuksissa järjestettävät tapahtumat lopetettiin 13.3.2020. Sen jälkeen hallit ja kokoustilat ovat seisseet tyhjinä ja iso osa messuyritysten henkilökunnasta on lomautettuna. Kiinteät kulut kiinteistöistä kuitenkin juoksevat koko ajan Tulevaisuuden näkymät ovat erittäin epävarmat.  

Alan taloudellinen tilanne on nyt todella heikko ja heikkenee koko ajan. Toimiala tarvitsee yhteiskunnan suoraa tukea, jotta ala pääsisi ahdingosta nousemaan. Messuilla on suuri merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että eri messuilla esitellään alan viimeisimmät uutuudet, siellä tehdään paljon kauppaa ja merkittäviä yhteistyösopimuksia. Ala on myös merkittävä työllistäjä.

”Ihmisten terveys ja hyvinvointi on ehdottomasti ensi sijalla. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme siitä, ovatko Suomen messuyhtiöt vielä toimintakykyisiä kriisin päätyttyä. Kun tehdään päätöksiä tapahtuma-alan tukemisesta, on mielestämme tärkeää, että koko tapahtuma-ala huomioidaan tasapuolisesti. ” sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha Rahko.

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Messuyritysten palkkalistoilla on noin 500 vakituista työntekijää ja lisäksi ala työllistää useita tuhansia tapahtuma-aikaisia työntekijöitä.  Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa, josta suuri osa meni järjestämispaikkakuntien hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille.

Taloudellista tukea alalle tarvitaan kipeästi ja tämän tuen avulla autetaan koko suomalaista elinkeinoa elpymään, kun yhteiskunnan toiminta pääsee kriisin jälkeen normalisoitumaan.

Tässä yhteydessä olisi myös syytä viimeinkin mahdollistaa työnantajien kulttuuri- ja virikeseteleiden käyttö yleisömessujen sisäänpääsyyn, koska messut täyttävät kaikki verohallinnon edellytykset seteleiden käytölle.

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy ja KPK Events Oy. www.messutsuomessa.fi

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, puheenjohtaja Juha Rahko, puh. 0500 499964, juha.rahko@paviljonki.fi ja toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 5604614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Vekkulit Vestarit -lastentapahtuma valtasi Vauhtipuiston viime lauantaina 17. elokuuta. Lämminhenkisen tapahtumasta tekivät ihanat Kaverikoirat, Eijan ponipihan ponit sekä Taikuri Roope.

Kiitokset näytteilleasettajille, yhteistyökumppaneillemme Vauhtipuistolle ja Forum24:lle sekä erityisen suuri kiitos kaikille tapahtumavierailijoille – tapahtuma keräsi huimat 1828 vierailijaa! Eläydy vielä viikonlopun tunnelmiin kuvagalleriassa.

Kuvaajat Minna Haapaniemi & Joonas Alatarvas

Huhtikuussa alkaneen Beauty Centerin valmennuksen vetäjänä toimiva personal trainer ja fysioterapeutti Mira Cajan antaa reseptivinkkejä yhdessä ravintovalmentaja Anu Rautio-Sainion kanssa herkullisiin ja täyttäviin aamiaisiin. Molemmat muistuttavat, että aamulla tulee muistaa syödä riittävästi ja monipuolisesti.

Aamupalaksi sopii esimerkiksi

Puuro-, smoothie- ja rahka-aamiaisen lisäksi voi syödä vielä ruisleivän, jossa päällä leikkelettä tai juustoa ja kasviksia.

Reseptit

Banaanipannari

Banaanipannari on helppo ja nopea tehdä, samalla antaen mukavaa vaihtelua.

Yksi annos:

Toimi näin

Pannarin voi nauttia esimerkiksi tuoreiden marjojen tai hunajan kera. Nopeuttaaksesi pannarin tekoa aamulla, voit illalla jo yhdistää kaikki kuivat aineet kulhoon.

Mustikkasmoothie

Mustikkasmoothie on kevyempi vaihtoehto ja helppo ottaa kiireessä mukaan.

Yksi annos:

Toimi näin

Laita kaikki aineet blenderiin ja sekoita niistä smoothie.

Nautinnollisia aamuhetkiä!


Beauty Centerin 24 viikkoa kestävä valmennus huipentuu Elä & Nauti | Tykkää & Tuhulaa -tapahtumassa, kun valmennettavat nousevat runwaylle molempina tapahtumapäivinä. Tutustu tästä valmennettaviin. 

Pohjois-Suomen Messut ry on sopinut yhteistyösopimuksen Oulun seudun yrittäjänaiset ry:n kanssa. Ensi vuonna järjestetään yhdistetty Elä & Nauti I Tykkää & Tuhulaa -tapahtuma Ouluhallissa 14.-15.9.2019. Tapahtuma tarjoaa laajasti ja monipuolisesti sisältöä aktiivisille ja elämästä nauttiville aikuisille: hyvinvointia, kauneutta, muotia, kirjallisuutta, kulttuuria, harrastuksia, matkailua, taloutta, asumista ja lifestyleä.

– Järjestimme Elä & Nauti -tapahtuman ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Tulevalle vuodelle halusimme löytää yhteistyökumppanin, jonka kanssa saamme yhdessä kasvatettua tapahtuman mittakaavaa ja tuotua uusia teemakokonaisuuksia mukaan. Oulun seudun yrittäjänaisten huikea verkosto on ollut innolla suunnittelemassa tapahtumaa. Uskomme kävijöidemme ja näytteilleasettajiemme innostuvan tämän yhteistyön tuomista mahdollisuuksista, kertoo Pohjois-Suomen Messujen toimitusjohtaja Anna Tiensyrjä.

– Olemme Oulun seudun yrittäjänaisissa erittäin tyytyväisiä, kun pääsimme yhteistyöhön kokeneen, alueellisen yhteistyökumppanin kanssa. Tykkää & Tuhulaa -messut on järjestetty viisi kertaa ja nyt on oivallinen aika ottaa askel kohti isompaa kokonaisuutta, jolloin pienyrittäjät pääsevät entistä isommalla volyymilla tuomaan esille palvelujaan ja tuotteitaan. Yhteistyössä on voimaa, iloitsee Oulun seudun yrittäjänaisten puheenjohtaja Annukka Kääriäinen.

Tapahtuman näytteilleasettajahaku on avautunut ja tapahtumaan 15.1.2019 mennessä ilmoittautuvat yritykset pääsevät hyödyntämään ennakkovaraajan edullisemmat hinnat. Lisätietoja löydät täältä.

Pohjois-Suomen Messut ry on Suomen toiseksi vanhin messujen ammattijärjestäjä, joka tuottaa tapahtumia Oulussa, Rovaniemellä ja Kemi-Tornion alueella.

Oulun seudun yrittäjänaiset ry on naisyrittäjyyttä edistävä poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on edistää pienyrittäjien kaupankäyntiä ja tukea verkostoitumista.

Lisätietoja:
Anna Tiensyrjä (toimitusjohtaja, Pohjois-Suomen Messut ry)
puh. 050 482 8599
anna.tiensyrja@pohjois-suomenmessut.fi

Auli Lukkarila (projektivastaava, Oulun seudun yrittäjänaiset ry)
puh. 040 706 7359
tykkaajatuhulaa@gmail.com

Torniossa mukana Rakentaja 2018 Meri-Lappi -messuilla Suomen kaunein koti -ohjelmasta tutuksi tullut, suosittu sisustussuunnittelija Milla Alftan. Lue artikkelista, millaisia suomalaisen sisustuksen vinkkejä Alftan tulee messuilla jakamaan!

Suomen kaunein koti -televisiosarjan tekemiseen osallistuminen antoi sisustussuunnittelija Milla Alftanille hyvän yleiskuvan suomalaisten sisustusmieltymyksistä. ”Myös kömmändyksistä, jotka olisi ollut helppo välttää”, Alftan sanoo. Hän antaa Rakentaja 2018 Meri-Lappi -messuilla vinkkejä sisustamiseen. ”Lupaan tuoda esille myös sisustuksen suurimpia ja yleisimpiä kompastuskiviä”, hän jatkaa, ”Mitä kannattaa huomioida ja mitä kannattaa välttää, mistä on paras aloittaa.”

”Puhun messuilla yleisesti siitä, mitä asioita tulee huomioida, kun suunnitellaan sisustusta uuteen asuntoon tai kun remontoidaan ja perusparannetaan jo tuttua kotia. Samalla kerron myös yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä, mitä täytyy huomioida värejä ja valaistusta valittaessa. Sekä värien että valaistuksen merkitys korostuu täällä meillä Suomessa, koska niin suuri osa vuodesta on pimeää. Miten luodaan toimiva valaistuskokonaisuus, miten voidaan lähteä rakentamaan sopusointuista väri- tai materiaalimaailmaa johonkin huonetilaan tai koko taloon”, Milla Alftan avaa messuesitelmiensä aiheita.

Milla Alftan on mukana Tornion Rakentaja 2018 messuilla
Sisustussuunnittelija Milla Alftan antaa vinkkejä sisustamisesta ja kertoo tärkeimmistä asioista, jotka sisustamisen suunnittelussa pitää ottaa huomioon

Realismi on suunnittelussa keskeistä

Sisustuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikatauluttamisessa ollaan Milla Alftanin mukaan usein ylioptimistisia, varsinkin kun kyseessä on isomman kokonaisuuden rakentaminen tai remontointi. ”Jos sisustussuunnittelua ei tee ammatikseen, budjetti vastaavasti saattaa jäädä helposti alimitoitetuksi, kun on paljon hankittavaa ja tehtävää, eikä tiedetä millaisista kaikista asioista kustannuksia syntyy.”

”Annan messuilla vinkkejä myös esimerkiksi kalusteiden ja valaisimien mittasuhteista, minkä kokoisia kalusteita kannattaa sisustettavaan tilaan hankkia.”

Sisustamisessa yksi tärkeimmistä asioista on saada tilasta käytännöllinen. ”Kaikille kalusteille ja muille tavaroille on etsittävä oma käytännöllinen paikkansa, sen mukaan mitä toimintoja missäkin tilassa tehdään. Visuaalisuus tulee vasta käytännöllisyyden ratkaisemisen jälkeen”, Alftan korostaa.

Videoblogi koukuttaa

”Tällä hetkellä minulla on meneillään useita yksityiskotien suunnitteluprojekteja, pienemmistä konsultaatioista isojen talokokonaisuuksien suunnitteluun osallistumiseen.”

”Olen alkanut pitää videoblogia omasta työstäni. Jaan tietoa siitä, millaista työ sisustussuunnittelijana on, mitä työpäiviin kuuluu. Blogit voi katsoa Youtubesta, jonne pääsee sivustolta sisustusmagiaa.fi”, Milla Alftan kertoo.

Milla Alftan Rakentaja 2018
Milla Alftan kevään Rakentaja 2018 Oulu -messuilla jakamassa sisustusvinkkejä

Tapaa Milla Rakentaja 2018 Meri-Lappi -messuilla

Milla Alftan jakaa asiantuntemustaan molempina messupäivinä ohjelmalavalla ja on kävijöiden tavattavissa jakamassa sisustusvinkkejä! Tervetuloa jututtamaan sisustussuunnittelun huippuammattilaista. Voit ottaa mukaan valokuvan tai pohjapiirroksen kohteesta, johon toivot Millan sisustusvinkkejä.

Esiintymisajat
Lauantaina klo 11:30 ja 14:00
Sunnuntaina klo 11:00 ja 13:30


Rakentaja 2018 Meri-Lappi ja Elä & Nauti Meri-Lappi

Rakentaja 2018 ja Elä & Nauti tapahtuma Torniossa 17.-18.11. tuo yhteen kaksi erilaista messukokonaisuutta. Uudistunut messutapahtuma tarjoaa nähtävää ja koettavaa niin remontoinnista ja rakentamisesta kiinnostuneille kuin myös hyvinvoinnin, terveyden sekä kulttuurin ystäville. Tervetuloa messuille vaikka puolison tai ystävän kanssa!

Ilmoittaudu myös Facebook-tapahtumaan niin saat ensimmäisenä tiedon päivityksistä!
Klikkaa mukaan tapahtumaan

Talvi 2018 -messut järjestettiin 20.-21.10.2018 Ouluhallissa. Messuilla oli esillä talven erilaisia teemoja, kuten talven sisä- ja ulkoaktiviteetteja ja kotoilua.
Kiitos kaikille näytteilleasettajille ja messuvieraille. Virittäydy talvitunnelmaan oheisten messukuvien kautta!

Lisää tunnelmaa löydät Facebookista Talvi 2018 -sivulta.

Mukavaa talven odotusta kaikille!

lankarullia ja isoäidin neliön virkkaamisohje pöydällä
Messuilla oli kotoilualue, jossa pääsi testaamaan mm. isoäidin neliöiden tekemistä

Liikkuva Laulureppu -bändi taputtaa rytmiä ohjelmalavalla
Liikkuva Laulureppu esiintyi Talvi 2018 -messuilla lapsille

Shindo-rentoutuksen vetäjä venyttelee ja rentoutukseen osallistujat katsovat mallia.
Kotoilualueella vedettiin myös Shindo-rentoutusta

Oulun Kärppien pelaajat ohjelmalavalla
Oulun Kärpät nähtiin haastattelussa Talvilavalla

Verkkomaali ja sählyn pelaaja
Messuilla oli sählyareena, jossa pääsi pelaamaan sählyä yhdessä Kärppäpelaajien kanssa.

Kärppäpelaajat istuvat pöydän ääressä ja jakavat nimmareita
Oulun Kärppien pelaajat jakoivat nimmareita messuilla

Pekka Hyysalo puhuu Talvi 2018 tapahtumassa
Talvimessuilla puhujana Pekka Hyysalo

yleisöä ja Pekka Hyysalo
Yleisöä tuli katsomaan Hyysaloa

Enni Rukajärvi juontajan haastattelussa ohjelmalavalla
Enni Rukajärvi nähtiin myös messulavalla

Liikkuva Laulureppu esiintyy lavalla
Liikkuva Laulureppu houkutteli ihmisiä kuuntelemaan lastenmusiikkia

Sählykaukalo ja ihmisiä pelaamassa sählyä
Sählyareena oli yksi lasten pisteistä. Lapset pääsivät kiertämään erilaisia pisteitä messuilla.

Herkät Herrasmiehet lavalla
Herkät Herrasmiehet eli Kalle Palander ja Toni Nieminen nähtiin lavalla kertomassa urheiluhulluudesta

lankarullia laatikossa kotoilualueella
Kotoilualueella oli rento ja kotoisa tunnelma

Talvi 2018 -messutapahtuma järjestetään lauantaina ja sunnuntaina klo 10-17 Ouluhallissa! Lue alta koonti siitä, mitä kaikkea muun muassa on luvassa.

Näytteilleasettajat

Tule tekemään tarpeellisia hankintoja talven ulko- tai sisäharrastuksiin, talven sisustukseen sekä ihaniin herkutteluhetkiin – hyödynnä siis mukavat messutarjoukset! Paikalla on monipuolisesti näytteilleasettajia mm. talviurheilun, talvipukeutumisen ja sisustamisen saralta. Tule kuulemaan myös lähialueen hiihtokeskusten tuoreimmat kuulumiset ja uudistukset, tutustumaan talvimatkailuun ja erilaisiin talvisiin urheilulajeihin sekä sisäaktiviteettteihin! Mukana tapahtumassa mm. Kelkkakuume, Ruka, Ukkohalla, Ruskotunturi ja Oulun Kärpät.

Tule esimerkiksi kokeilemaan haulikkoammuntaa simulaattorilla Terix Alan osastolla, ohjelmassa myös riistalintujen- ja nisäkkäiden tunnistuskilpailu, jossa parhaat palkitaan!

Tutustu kaikkiin näytteilleasettajiin ja heidän messutarjouksiin ja -aktiviteetteihin täältä!

Ohjelma

Lauantai
Ohjelmassa luvassa laidasta laitaan esiintyjiä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekkin. Lauantaina mm. Herkät Herrasmiehet eli Kalle Palander ja Toni Nieminen kertovat urheiluhulluudesta, Eränkävijät-ohjelmasarjasta tutut Äijä-koira ja Aki Huhtanen jakavat eräilyvinkkejä, lumilautailija Enni Rukajärvi kertoo kuulumisiaan ja antaa vinkkejä lapsille Rukan Riglet Park -lumilautailukaukalossa. Oulun Kärppien Naisten SM-liigajoukkuepelaajista on paikalla mm. Lilli Antinmäki ja Jenny Körkkö.

Sunnuntai
Sunnuntaina meno jatkuu! Lavalla nähdään inspiroiva Pekka Hyysalo, joka välittää positiivista ajattelua ja tahdonvoimaa kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville. Sunnuntaina nähdään myös Oulun Kärppien miesten SM-liigajoukkueen pelaajia!
Klo 11:30-13:00 Veini Vehviläinen, Rasmus Kupari ja Aleksi Heponiemi
Klo 13:00-14:30 Jari Sailio, Otto Karvinen ja Jani Hakanpää

Tutustu koko ohjelmaan täältä

Lapsille

Tapahtumasta löytyy lapsille useita pisteitä, ja niistä on koottu lasten oma Lastenmaa! Kierrä kaikki pisteet yhdessä lapsesi kanssa ja saatte pienen yllätyspalkinnon.

Talvilavalla Liikkuva laulureppu esiintyy ja tarjoilee musiikkia lapsille! Laulureppu esiintyy lavalla lauantaina klo 14:00 ja sunnuntaina klo 11:00 ja klo 14:00.

Tutustu mitä kaikkea on luvassa lapsille täältä!

Liikkuva laulureppu esiintyy sekä lauantaina että sunnuntaina

Pipobaari

Ruka Pipobaarissa pääset After Ski -tunnelmaan!

Musiikin tempo, screeneiltä näkyvät ihanat maisemat sekä maistuva ruoka ja juoma siivittävät tunturien tunnelmaan. Pipobaarissa voi nauttia Konst o. Delin poronkäristystä 12€(8€)/annos ja lohikeittoa 8,5€ (6€)/annos sekä Nallikarin kahvilan minttukaakaota, kylmiä virvokkeita ja pientä suolaista ja makeaa syötävää. Pipobaarissa on anniskeluoikeudet.

Liput

Osta lippusi ennakkoon verkkokaupasta. Lippuja myynnissä myös ovelta.

Aikuiset
1 päivä 8€ / 2 päivää 12€

Alle 12-vuotiaat
1 päivä 5€ / 2 päivää 7,5€

Alle 3-vuotiaat veloituksetta!
Osta liput


Seuraa Talvi 2018 -tapahtumaa myös somesta!

Instagram: @pohjois_suomenmessut
Facebook: facebook.com/talvi2018
Facebook-tapahtumaan tästä

 

WORK 2018 -tapahtuma starttaa tänään Ouluhallissa. Tapahtumassa on puhumassa muun muassa henkilöbrändäyksen asiantuntija Tom Laine sekä hänen kouluttajapartnerinsa Riikka Annika Keskitalo, joka vetää LinkedIn-workshopin kävijöille. Laineen puheenvuoro ’Henkilöbrändäys somessa’ klo 12:30 Näköalapaikalla. Keskitalon LinkedIn-workshop ’Näin löydät seuraavan työpaikkasi LinkedInistä’ klo 11:00 Horisonttilavalla.

Käsitykseen omasta henkilöbrändistään voi vaikuttaa itsekin

”Haluan herättää ihmisiä siihen, että nykyään kaikilla on valtavan hienot mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten oma ura kehittyy. Tämä koskee sekä koulutuksestaan valmistuvaa että jo valmistunutta, oman ensimmäisen työpaikkansa hakemiseen aktivoitunutta ihmistä, mutta se koskee myös uranvaihtajaa, olipa sitten kyse oma-aloitteisesta suunnanvaihdosta tai esimerkiksi yt-neuvottelujen tai saneerauksen yhteydessä syntyneistä uusista näkökulmista, tai muuten työttömäksi jäänyttä”, innostaa Tom Laine. Hän puhuu WORK-messutapahtumassa Oulussa. Aiheena on oman työtä hakevan oman henkilöbrändin vaikutuksesta työn hakemisessa ja saamisessa.

”Oman henkilöbrändin syntymiseen ja muovaamiseen kannattaa panostaa. Kyse ei ole mistään kulissista, vaan siitä että kertoo itsestään julkisesti. Jokaisen oma henkilöbrändi on oma osaaminen, ja siitä kannattaa kertoa.”

Laineen mukaan kyse ei suinkaan ole mainostajien tavoittelemasta brändäyksestä, vaan oman todellisen osaamisensa esille tuomisesta rekrytoijille.

”Vaihtoehtoja on paljon. Todellakin kannattaa lähteä myymään omaa osaamistaan. Se on tärkeää työhaastatteluissa, mutta jos kutsua ei tule, myös omia aktiivisia kanavia on nykyään runsaasti olemassa.”

Laineen mielestä kannattaa ryhtyä aktiivisesti myymään omaa osaamistaan. ”Oma ammattitaito ja kokemus voi riittää esimerkiksi kouluttamiseen, jota voi  myydä palveluna yrityksille. Oman osaamisensa voi paketoida niin sanotusti tuotteeksi, jota voi ruveta itse myymään esimerkiksi omalla toiminimellä tai pienenkin firman kautta”, Tom Laine toteaa.

”Työnhaku tai avoimien työpaikkailmoitusten etsijien perinteisiä kanavia myöten ei suinkaan ole nykyään ainoa vaihtoehto. Päinvastoin, todelliset ammattilaiset rekrytoidaan suoraan ilman avointa työnhakua”, hän jatkaa. Työntekijöiden rekrytoijat, olivatpa sitten työntekijää hakevan firman tai sen rektytointipalveluja toteuttavan yhtiön palveluksessa, käyttävät nykyään hyvin paljon aikaa oikean ja sopivan työntekijän etsimiseen verkkopalveluista. Jos ei ole itse näkyvillä aktiivisesti, voi olla turhaa odottaa sopivaa työpaikkailmoitusta.

”Rekrytoijat käyttävät valtavasti aikaa etsiessään verkossa esiin nousevista henkilöbrändeistä tai aktiivisista palveluista sopivaa, aktiivista työntekijää. Mietitään, kuka esillä olevista mahdollisuuksista olisi se paras. Miten verkossa voidaan olla tehokkaasti esillä, siitä kerron WORK-messuilla Oulussa”, lupaa Tom Laine. ”Lyhyesti sanottuna, oman osaamisensa esilletuonti aktiivisesti eli oma henkilöbrändäys on ensiarvoisen tärkeää. Miten muut näkevät meidät, aktiivisina vaikuttajina verkossa, millainen on oma taustamme käytännössä. Keskustelujen tärkeys ja oman ammattiosaamisen pyyteetön jakaminen netissä on keskeinen osa omaa henkilöbrändäämistä.”

Tom Laine on sosiaalisen median asiantuntijayritys HC Services Oy:n pääkouluttaja ja sosiaalisen median rekrytoinnin johtavia asiantuntijoita Euroopassa. Tom Laine tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista LinkedIn-asiantuntijoista ja somerekrytoinnin edelläkävijöistä.

 

Sosiaalisessa mediassa kannattaa olla esillä jatkuvasti

”Kerron omat näkökulmani ja kokemukseni siitä, miten sosiaalista mediaa voi konkreettisesti hyödyntää omassa työnhakemisessa. Tunnen hyvin esimerkiksi LinkedIn-yhteisöpalvelun, ja kuvailen WORK-messuilla, miten tästä verkkopalvelusta voi itse hakea avoimia työpaikkoja, ja  miten palveluun kannattaa kertoa omista tavoitteistaan ja osaamisestaan”, kuvailee Riikka Annika Keskitalo.

Hän selostaa tarkemmin ideoitaan WORK-messuilla. ”Miten sieltä voi löytää ”piilotyöpaikkoja” ja miten itsestään voi kertoa, niin että se kiinnostaisi työpaikkojen rekrytoijia. Miten rekrytoijat saavat työmarkkinoilla vapaat työnhakijat esille profiileista, niin että he osaavat ottaa yhteyttä heitä kiinnostaviin osaajiin kuhunkin eri työtehtävään. Omalla toiminnallaan sosiaalisessa mediassa voi tuoda monella tavalla omaa osaamistaan esille, ja odottaa että somea seuraavat ja analysoivat rekrytoijat huomaavat johonkin tiettyyn tehtävään hakemansa henkilön.”

Keskitalon mukaan nykyisin todelliset osaajat rekrytoidaan ilman julkista työnhakuprosessia, vaan potentiaalisille aktiivisille toimijoille lähetetään suoraan kutsu työhaastatteluun, jopa tehdään työtarjous suoraan ilman haastattelua.

”Melko vähän nykyisin haetaan työntekijöitä avoimella työnhaulla, sen sijaan etsitään yrityksen arvoihin, tehtäviin ja tarvittavaan osaamiseen sopivia ihmisiä aktiivisesti itse, ja nimenomaan avoimien medioiden, verkostojen kautta eli sosiaalista mediaa  käyttäen. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus voidaan sitten lopulta toteuttaa esimerkiksi videoyhteydellä”, Riikka Annika Keskitalo kertaa.

Riikka Annika Keskitalo on henkilöbrändäyksen asiantuntija ja yrittäjä. BBA-opintojensa lopulla hän työllisti itsensä ryhtymällä yrittäjäksi, ja on ehtinyt kerryttää kokemusta toimimalla monessa eri tehtävässä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hän on opiskellut Oulun Ammattikorkeakoulussa ja toiminut vuoden ajan yrittäjänä Tom Laineen organisaatiossa.


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu