Tapahtumien turvallisuus

Noudata aina järjestäjien ja järjestyksenvalvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Mikäli havaitset onnettomuuden, jonkin muun turvallisuutta vaarantavan asian tai ongelman koskien omaa tai muiden turvallisuutta, ilmoita siitä heti lähimmälle järjestyksenvalvojalle. Jos tapahtuman aikana jokin tietty tapaus osoittautuu yleistä turvallisuutta vaarantavaksi, tapahtuman järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeistusta kesken tapahtuman.

Ensiapu

Tapahtuma-­aikaisesta ensiavusta vastaa SPR, jonka ensiapupisteen sijainti on tapahtuman INFO-pisteen läheisyydessä. Voit kysyä sijaintia Infosta.

Yleinen hätänumero on 112

Kielletyt esineet ja aineet

Tapahtuma-­alueelle ei saa tuoda terä-­ tai muita aseita, monitoimityökaluja, palavia nesteitä, alkoholia, huumausaineita, räjähteitä tai ilotulitteita.

Eläimet

Eläimien tuominen opaskoiria lukuunottamatta tapahtuman alueelle on kielletty, ellei toisin mainita.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty tupakkalain mukaisesti kaikkialla tapahtuman sisätiloissa. Myös sähkötupakan käyttö on kielletty. Kiellon noudattamista valvoo järjestyksenvalvojat. Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona sille toiminnalle osoitetuilla paikoilla.