Tietosuojaseloste

Pohjois-Suomen Messut ry:n uutiskirjerekisteri

(päivitetty 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava taho

Pohjois-Suomen Messut ry (Y-tunnus: 0210155-0)
Rantakatu 3
90100 Oulu

Asiakaspalvelu:
Puh. +358 50 311 8011
info@pohjois-suomenmessut.fi

2. Rekisterin nimi

Pohjois-Suomen Messut ry:n uutiskirjeen tilaajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden tilaajille suunnatussa viestinnässä (tiedotus/uutisointi sekä markkinointi). Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä luovuta tietoja ulkopuoliselle.

4. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja oikeutetun edun toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot, muita asiakkaan antamia profilointitietoja, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn henkilötiedot saadaan häneltä itseltään tämän tekemän uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä rekisteröidyn osallistumisesta rekisterinpitäjän järjestämiin tuotearvontoihin tai kyselyihin edellyttäen, että rekisteröity hyväksyy tietojen käytön markkinointitarkoituksiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin mikä on suhteessa tarpeellista niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tietoja käsitellään niin kauan kuin rekisteröity on rekisterinpitäjän uutiskirjeen tilaaja.
Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja ja palvelimen käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän omien työntekijöiden toimesta. Tietokannat on suojattu asianmukaisin teknisin suojauksin. 

10. Oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Sinulla rekisteröitynä henkilö on oikeus

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@pohjois-suomenmessut.fi

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pohjois-Suomen Messut ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen. Suosittelemme, että rekisteröidyt tutustuisivat tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

****************************************************************************************************************************************************

Pohjois-Suomen Messut ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri

(päivitetty 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava taho

Pohjois-Suomen Messut ry (Y-tunnus: 0210155-0)
Rantakatu 3
90100 Oulu

Asiakaspalvelu:
Puh. +358 50 311 8011
info@pohjois-suomenmessut.fi

2. Rekisterin nimi

Pohjois-Suomen Messut ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito, markkinointi sekä myynnin tarkoituksiin sekä liiketoiminalle oleellisen tiedon luominen.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perus- ja yhteystiedot, muita asiakkaan antamia profilointitietoja, asiakassuhteen tiedot (esim. tilatut palvelut, laskutustiedot jne).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisen asiakassuhteen syntyessä, virallisen asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana jäsenen/asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla. Asiakasdataa voidaan saada myös tahoilta, jotka sitä luovuttavat rekisterinpitäjän käyttöön osana sopimusta. Luovuttava taho vastaa tällöin, että luovutettu rekisteri noudattaa GDPR-asetuksen vaateita. Suoramarkkinointikielto tallennetaan jäsenen/asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin mikä on suhteessa tarpeellista niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme tai kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin (esim. palveluiden tarjoaminen ja tuottaminen). Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja ja palvelimen käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän omien työntekijöiden toimesta. Tietokannat on suojattu asianmukaisin teknisin suojauksin.

9. Oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Sinulla rekisteröitynä henkilö on oikeus

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@pohjois-suomenmessut.fi

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pohjois-Suomen Messut ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen. Suosittelemme, että rekisteröidyt tutustuisivat tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

****************************************************************************************************************************************************

Pohjois-Suomen Messut ry:n rekrytointirekisteri

(päivitetty 19.06.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Suomen Messut ry, Rantakatu 3, FI-90100 Oulu
Y-tunnus 0210155-0
info(at)pohjois-suomenmessut.fi
+358 50 311 8011

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Rekisterin käyttötarkoitus on se, että voimme vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Pohjois-Suomen Messuille hakeneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Voit hakea suoraan haluamaasi työtehtävää tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojesi käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietosi on asianmukaisesti suojattu ottamalla huomioon sekä järjestelmiin liittyvät tietoturvavelvoitteet että koko muu henkilötietojen käsittelyn prosessi. Mahdolliset työhönottoa ennen suoritettavat selvitykset ja testit perustuvat suostumukseesi.

4. Säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään seuraavasti:
– Yksi vuosi rekrytointipäätöksen tekemisestä/hakemuksen saapumisesta
– Kuusi kuukautta avoimen hakemuksesi saapumisesta
– Nimitysuutista ei poisteta julkaisukanavista

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Ota yhteyttä info@pohjois-suomenmessut.fi

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Pohjois-Suomen Messut ry rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta voi käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia  (esim. soveltuvuusarvioinnin toteuttajat). Henkilötietoja ei siirretä Eu- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Pohjois-Suomen Messut ry pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.