Ilmottautuminen

WORK 2019 -tapahtuma kokosi Ouluhallille keskiviikkona ja torstaina runsaasti opiskelusta, koulutuksesta sekä työnhausta ja yrittäjyydestä kiinnostuneita kävijöitä. Tapahtumassa pääsi tutustumaan monenlaisiin ammateihin sekä testaamaan erilaisia työtehtäviä. Ohjelmassa kuultiin omakohtaisia kokemuksia niin työhausta, yrittäjyydestä, urakehityksestä sekä työskentelystä opintojen ohella. Messutiimi kiittää kaikkia tapahtuman näytteilleasettajia, esiintyjiä ja kävijöitä onnistuneesta tapahtumasta!

Hyppää vielä messupöhinään kuvagallerian ja videon kautta.

WORK 2018 -tapahtuma starttaa tänään Ouluhallissa. Tapahtumassa on puhumassa muun muassa henkilöbrändäyksen asiantuntija Tom Laine sekä hänen kouluttajapartnerinsa Riikka Annika Keskitalo, joka vetää LinkedIn-workshopin kävijöille. Laineen puheenvuoro ’Henkilöbrändäys somessa’ klo 12:30 Näköalapaikalla. Keskitalon LinkedIn-workshop ’Näin löydät seuraavan työpaikkasi LinkedInistä’ klo 11:00 Horisonttilavalla.

Käsitykseen omasta henkilöbrändistään voi vaikuttaa itsekin

”Haluan herättää ihmisiä siihen, että nykyään kaikilla on valtavan hienot mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten oma ura kehittyy. Tämä koskee sekä koulutuksestaan valmistuvaa että jo valmistunutta, oman ensimmäisen työpaikkansa hakemiseen aktivoitunutta ihmistä, mutta se koskee myös uranvaihtajaa, olipa sitten kyse oma-aloitteisesta suunnanvaihdosta tai esimerkiksi yt-neuvottelujen tai saneerauksen yhteydessä syntyneistä uusista näkökulmista, tai muuten työttömäksi jäänyttä”, innostaa Tom Laine. Hän puhuu WORK-messutapahtumassa Oulussa. Aiheena on oman työtä hakevan oman henkilöbrändin vaikutuksesta työn hakemisessa ja saamisessa.

”Oman henkilöbrändin syntymiseen ja muovaamiseen kannattaa panostaa. Kyse ei ole mistään kulissista, vaan siitä että kertoo itsestään julkisesti. Jokaisen oma henkilöbrändi on oma osaaminen, ja siitä kannattaa kertoa.”

Laineen mukaan kyse ei suinkaan ole mainostajien tavoittelemasta brändäyksestä, vaan oman todellisen osaamisensa esille tuomisesta rekrytoijille.

”Vaihtoehtoja on paljon. Todellakin kannattaa lähteä myymään omaa osaamistaan. Se on tärkeää työhaastatteluissa, mutta jos kutsua ei tule, myös omia aktiivisia kanavia on nykyään runsaasti olemassa.”

Laineen mielestä kannattaa ryhtyä aktiivisesti myymään omaa osaamistaan. ”Oma ammattitaito ja kokemus voi riittää esimerkiksi kouluttamiseen, jota voi  myydä palveluna yrityksille. Oman osaamisensa voi paketoida niin sanotusti tuotteeksi, jota voi ruveta itse myymään esimerkiksi omalla toiminimellä tai pienenkin firman kautta”, Tom Laine toteaa.

”Työnhaku tai avoimien työpaikkailmoitusten etsijien perinteisiä kanavia myöten ei suinkaan ole nykyään ainoa vaihtoehto. Päinvastoin, todelliset ammattilaiset rekrytoidaan suoraan ilman avointa työnhakua”, hän jatkaa. Työntekijöiden rekrytoijat, olivatpa sitten työntekijää hakevan firman tai sen rektytointipalveluja toteuttavan yhtiön palveluksessa, käyttävät nykyään hyvin paljon aikaa oikean ja sopivan työntekijän etsimiseen verkkopalveluista. Jos ei ole itse näkyvillä aktiivisesti, voi olla turhaa odottaa sopivaa työpaikkailmoitusta.

”Rekrytoijat käyttävät valtavasti aikaa etsiessään verkossa esiin nousevista henkilöbrändeistä tai aktiivisista palveluista sopivaa, aktiivista työntekijää. Mietitään, kuka esillä olevista mahdollisuuksista olisi se paras. Miten verkossa voidaan olla tehokkaasti esillä, siitä kerron WORK-messuilla Oulussa”, lupaa Tom Laine. ”Lyhyesti sanottuna, oman osaamisensa esilletuonti aktiivisesti eli oma henkilöbrändäys on ensiarvoisen tärkeää. Miten muut näkevät meidät, aktiivisina vaikuttajina verkossa, millainen on oma taustamme käytännössä. Keskustelujen tärkeys ja oman ammattiosaamisen pyyteetön jakaminen netissä on keskeinen osa omaa henkilöbrändäämistä.”

Tom Laine on sosiaalisen median asiantuntijayritys HC Services Oy:n pääkouluttaja ja sosiaalisen median rekrytoinnin johtavia asiantuntijoita Euroopassa. Tom Laine tunnetaan yhtenä Euroopan johtavista LinkedIn-asiantuntijoista ja somerekrytoinnin edelläkävijöistä.

 

Sosiaalisessa mediassa kannattaa olla esillä jatkuvasti

”Kerron omat näkökulmani ja kokemukseni siitä, miten sosiaalista mediaa voi konkreettisesti hyödyntää omassa työnhakemisessa. Tunnen hyvin esimerkiksi LinkedIn-yhteisöpalvelun, ja kuvailen WORK-messuilla, miten tästä verkkopalvelusta voi itse hakea avoimia työpaikkoja, ja  miten palveluun kannattaa kertoa omista tavoitteistaan ja osaamisestaan”, kuvailee Riikka Annika Keskitalo.

Hän selostaa tarkemmin ideoitaan WORK-messuilla. ”Miten sieltä voi löytää ”piilotyöpaikkoja” ja miten itsestään voi kertoa, niin että se kiinnostaisi työpaikkojen rekrytoijia. Miten rekrytoijat saavat työmarkkinoilla vapaat työnhakijat esille profiileista, niin että he osaavat ottaa yhteyttä heitä kiinnostaviin osaajiin kuhunkin eri työtehtävään. Omalla toiminnallaan sosiaalisessa mediassa voi tuoda monella tavalla omaa osaamistaan esille, ja odottaa että somea seuraavat ja analysoivat rekrytoijat huomaavat johonkin tiettyyn tehtävään hakemansa henkilön.”

Keskitalon mukaan nykyisin todelliset osaajat rekrytoidaan ilman julkista työnhakuprosessia, vaan potentiaalisille aktiivisille toimijoille lähetetään suoraan kutsu työhaastatteluun, jopa tehdään työtarjous suoraan ilman haastattelua.

”Melko vähän nykyisin haetaan työntekijöitä avoimella työnhaulla, sen sijaan etsitään yrityksen arvoihin, tehtäviin ja tarvittavaan osaamiseen sopivia ihmisiä aktiivisesti itse, ja nimenomaan avoimien medioiden, verkostojen kautta eli sosiaalista mediaa  käyttäen. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus voidaan sitten lopulta toteuttaa esimerkiksi videoyhteydellä”, Riikka Annika Keskitalo kertaa.

Riikka Annika Keskitalo on henkilöbrändäyksen asiantuntija ja yrittäjä. BBA-opintojensa lopulla hän työllisti itsensä ryhtymällä yrittäjäksi, ja on ehtinyt kerryttää kokemusta toimimalla monessa eri tehtävässä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hän on opiskellut Oulun Ammattikorkeakoulussa ja toiminut vuoden ajan yrittäjänä Tom Laineen organisaatiossa.


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtumassa pääset tutustumaan oppilaitoksiin eri koulutusasteilla ja kuulet esimerkiksi erilaisista opiskeluvaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista opiskella ulkomailla. Mitä sanottavaa puhujillamme on, kun aiheena on koulutus?

Tule kuulemaan mm. seuraavia haastatteluja ja puheenvuoroja sekä saamaan tietoa erilaisista palveluista:

Haastattelussa OAMK:n rehtori ja toimitusjohtaja Jouko Paaso. Haastattelussa pureudutaan kouluttautumisen tulevaisuuteen ja siihen, miten se tulee näkymään OAMK:ssa. ”Oamk on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme ammattilaisia ja kehitämme Pohjois-Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1 500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 580 oamkilaista.”

Haastattelussa myös Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. ”Monitieteisessä Oulun yliopistossa tuemme oppimista ja teemme tutkimusta, joka laajentaa tunnetun tiedon rajoja. Osallistumme globaalihaasteiden ratkaisemiseen omilla vahvuusalueillamme, kuten kestävä resurssien käyttö, vastuullinen liiketoiminta, ihmisen hyvinvointi ja elinikäinen terveys, älykkäiden järjestelmien ja palvelujen kehittäminen sekä ympäristöriskien torjuminen. Koulutuksen tarjoajana pyrimme tukemaan yksilöiden ja organisaatioiden osaamistarpeita tarjoamalla tutkintokoulutuksen ohella joustavia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.”

”Miten ammatillisen koulutuksen reformi on selvitysten ja tutkimusten valossa toteutunut suhteessa tavoitteisiin ja mihin koulutuksen järjestäjien ja koulutustyöpaikkojen kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jotta reformi toteutuisi toivotulla tavalla.”
– Seija Rasku, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 Opintori.info –palvelu mahdollistaa uudenlaisen, oppilaitoksiin sitomattoman uraohjauksen verkossa. Uraohjaajat vastaavat reaaliajassa chat-palvelussa ja lisäksi heitä voi lähestyä sähköpostitse tai puhelimitse. Opintori.infosta löytyy myös opiskelun aloittamiseen, opintoetuuksiin ja oppilaitoksiin liittyviä artikkeleita. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä hankkeen toteuttajat OSAO, ammattiopisto Luovi sekä PSK-aikuisopisto.
– Senni Laine, OpinTorin digiloikan projektipäällikkö ja Tarja Pahnila, OpinTori.infon ohjausasiantuntija


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoilla kuullaan molempina päivinä yrittäjyystarinoita, tutustutaan erilaisiin yrittäjyysverkostoihin ja saadaan tietoa yrityksen perustamiseen. Tiedätkö sinä esimerkiksi, mitä on kevytyrittäjyys? Lue mitä yrittäjyys merkitsee puhujillemme!

Tässä pieniä etukäteismietteitä tapahtuman puheenvuorojen pitäjiltä yrittäjyys teeman ympäriltä. Kuule koko puheenvuorot WORK 2018 -tapahtumassa.

”Työelämä, työntekemisen ja ansainnan tavat muuttuvat. Tulevaisuudentutkijoiden mukaan tulevaisuuden työelämä ja työurat ovat entistä pirstaleisempia, projektimaisempia ja mosaiikkimaisempia. Yrittäjyys on yhä useammalle tapa työllistyä ja hyödyntää omaa osaamistaan.  Uhka vai mahdollisuus? Kevytyrittäjyys, eli itsensä työllistäminen laskutuspalveluyrityksen kautta, on vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle. Omapajan kevytyrittäjyys eli pajayrittäjyys mahdollistaa ihmiselle turvallisen polun yrittäjyyteen.”
– Marko Tyyskä, toimitusjohtaja, Omapaja.fi

”Millaisia taitoja ja tietoja tulevaisuuden työntekijällä kannattaisi olla erityisesti digitaalisen markkinoinnin alalla? Entä millä keinoilla yritys voi tukea työntekijää menestymään? Tule kuulemaan innostava kasvutarina markkinointiviestintätoimisto Kuulusta, jossa panostetaan uudenlaiseen tapaan tehdä töitä.”
– Mari Kellokumpu, sisällöntuotannon johtaja, Markkinointitoimisto Kuulu

”Koulutus antaa sinulle paljon eväitä elämään, mutta muuttuvassa työelämässä yrittäjämäinen asenne ja tekeminen ratkaisevat. Sisäistä oma get sh*t done -asenteesi ja tule kuulemaan, millaisia taitoja työelämä vaatii ja miten voit hyödyntää yrittäjyyttä työkaluna oppimiseen.”
– Eemeli Alanne, yrittäjyyskasvattaja, Oulu Entrepreneurship Society


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoille nousee mielenkiintoinen ja monipuolinen ammattilaisten joukko, joka kertoo mm. omakohtaisia yritys- ja uratarinoita sekä ajatuksia tulevaisuuden työstä. Tässä pieniä etukäteismietteitä tapahtuman puheenvuorojen pitäjiltä tulevaisuuden työ teeman ympäriltä. Kuule koko puheenvuorot WORK 2018 -tapahtumassa.

”Tulevaisuudessa työ voi löytyä mistä vain – parhaimillaan se löytyy sieltä missä omat intohimot asuvat. Pelkkien tutkintojen ja titteleiden tavoittelemisen sijaan olisi hyvä miettiä omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia – voisiko niistä kehittyä tulevaisuudessa työtehtäviä, joiden avulla voisit palvella muita ihmisiä?”
– Tiina Räsänen, Toimitusjohtaja, Verkkoasema Oy

”Tulevaisuuden työtehtävät edellyttävät meiltä kaikilta valmiutta uudenlaiseen ketterään toimintamalliin, rohkeutta pilotoida, onnistua, epäonnistua ja oppia, sekä kykyä hyödyntää dataa. Siilomaiset kapeat tehtävät poistuvat ja työtä tehdään poikkifunktionaalisissa tiimeissä, jossa tiimeillä on paljon niin valtaa kuin vastuutakin työn lopputulosten erinomaisuudesta.”
– Sari Heinonen, Johtaja, markkinointi, kanavat ja sähköinen myynti, OP

”Ihmisen tehtävä on palvella toisia! Miten sinä palvelet toisia? Kuinka isoa määrää ihmisiä palvelet välittömästi tai välillisesti? Maailma muuttuu, digitalisoituu! Mukaudu tai kuole! Kehitä itseäsi, kompetenssiasi, tai näivety!  Työelämän murrosta pitää tarkastella monesta vinkkelistä. Eräs on yksilön omat motiiviperustat. Eri sukupolvien väliset erot suhtautumisessa työhön ovat suuria. Olen ollut palkkaamassa satoja alaikäisistä kesätyöntekijöistä eläkeikäisiin saakka ja huomannut, millaisia eroja ihmisten motiiviperustoissa ja työorientaatioissa on? Miten ”peliä” pelataan esim. Y- tai Z-sukupolven edustajien kanssa?”
– Juha Ahola, Puheenjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

”Tulevaisuuden työ ei ole enää vain yhdelle yritykselle tehtävää työtä, pysyvässä työsuhteessa ja palkkatyötä, vaan vaihtoehtoja oman osaamisen kaupallistamiseen on monia. Se voi edelleen olla eläkevirka, perinteinen palkkasuhde toitaiseksi voimassa olevine sopimuksineen tai perinteistä yrittäjyyttä, mutta entistä useammin se on myös omasta halusta tehtäviä pätkätöitä, etätöitä palmun alta tai palmun alle, jaetun työn mallia jossa työskennellään useammalle työnantajalle samanaikaisesti, freelance-työtä, laskutuspalvelujen kautta toimimista, se on harrastuksien muuttumista tulonlähteeksi ja työn muuttumista harrastamiseksi, ja se on ennen kaikkea jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä ja omasta urasta vastuun ottamista monissa eri muodoissa.”
– Tom Laine, Pääkouluttaja ja sosiaalisen median asiantuntija, HC Services Oy

 


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoille nousee mielenkiintoinen ja monipuolinen ammattilaisten joukko, joka herättää messukävijöitä miettimään mm. oman osaamisen tunnistamista, itsensä johtamista sekä kannustaa erilaisten työnhakuun liittyvien palveluiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Millaista on rekrytointi tulevaisuudessa ja millainen rooli työnhakijalla on tulevaisuudessa?

Tässä puhujiemme mietteitä tulevaisuuden rekrytoinnista, verkostoitumisesta ja uran kehittämisestä:

”Vastuu omasta urasta ja hyvinvoinnista sekä osaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä on meillä itsellämme työuran jokaisessa vaiheessa. Nykyaikainen työnhaku on proaktiivista ja vaatii itsensä johtamisen taitoja. Mitä tarkoittaa olla ”between the jobs” -tilanteessa? Mihin tarvitaan urapolun välitilinpäätöstä? Mistä seikoista kannattaa olla työnhaun arjessa tietoinen? Näistä asioista päästään juttelemaan WORK-tapahtumassa.”
– Hanna Kela, Urakoordinaattori, Urasampo

”Työelämä muuttuu ja tavat saada työpaikka sen myötä. Jotta löytäisit seuraavan työpaikkasi modernia väylää käyttäen, sinun on syytä tietää mm. kuinka LinkedInin Jobs-osiota hyödynnetään, miten löydetään piilotyöpaikat ja kuinka omaa osaamista esitellään vakuuttavasti omassa profiilissa. Henkilöbrändi ja verkostot ovat erityisen tärkeitä – ja haastavia – yrittäjille, työnhakijoille ja uraansa aloitteleville.”
– Riikka Annika Keskitalo

 

 

”Unelmatyöhön on monta reittä, ei ole vain yhtä ja oikeaa tapaa löytää sitä omaa unelmatyöpaikkaa. Mistä tietää mikä on oma unelmatyöpaikka ja mitä pitää tehdä unelmatyöpaikan saavuttamiseksi? Millä aloilla tulee olemaan työmahdollisuuksia tulevaisuudessa?”
Outi Tolonen, uravalmentaja ja projektipäällikkö, Saranen Consulting Oy

”Monet työelämävalmiudet ovat alasta riippumattomia, kuten yhdessä tekemisen taidot, verkostoituminen sekä työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat. Näiden taitojen oppiminen on tärkeää jo opiskeluaikana. Valmiina työelämään -hankkeen osallistujat Oulun seudun ammattiopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta kertovat konkreettisin esimerkein, miten oppilaitoksissa näitä taitoja voidaan kehittää. Hyvin sujuva työ on etu ja ilo niin tekijälleen kuin työnantajalle!”
–  Anna Kauppila; OSAO , Liisa Kiviniemi; OAMK ja Maria Lindholm; Oulun Yliopisto, Valmiina työelämään! -hanke


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työ, rekrytointi, koulutus ja yrittäjyys. Tutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

Asmo Saloranta vahvistaa: Yrityksen konkurssi ei ole yrittäjälle maailmanloppu. ”Rohkaisen kaikkia ihmisiä, niin yrittäjyydestä kiinnostuneita, jo yrittäjänä toimivia, sekä työntekijöitä kuin myös työttömiä eli ihan kaikkia ihmisiä yrittämään ja aloittamaan jotain uutta, mahdottomaltakin tuntuvaa asiaa, kunhan se itseään kiinnostaa, kun se on oma intohimo tai unelma. Olipa se sitten yritys tai työpaikka, käytännössä mikä tahansa.”
Näin sanoo Asmo Saloranta, joka puhuu WORK-messutapahtumassa Oulussa.
Saloranta lupaa kertoa oman tarinansa. Hänen kertomuksensa kohdistuu erityisesti yrittäjäksi aikoville. ”Kuvailen oman kokemukseni esimerkin pohjalta, että vaikka yrittäjänä ja yritystoiminassa epäonnistuu, se ei ole mikään maailmanloppu.”
”Omalta osaltani epäonnistuminen oli iso julkinen asia. Mutta elämä jatkui senkin jälkeen, ja epäonnistuminen sinänsä avasi uusia mahdollisuuksia ja portteja tulevaan”, hän toteaa. Hän teki julkisen konkurssin ja yllättyi sen seurauksista. ”Työtarjouksia on tullut enemmän kuin koskaan”, hän sanoo.
Epäonnistuminen tulee Asmo Salorannan mielestä nähdä ja kokea uudeksi mahdollisuudeksi ja luonnolliseksi poluksi eteenpäin, onnistumista kohti, uuteen onnistumiseen. Hän keksi start-up -yrityksessä paloturvallisen ja sähköä säästävän laturin. Tuotanto ei kuitenkaan ollut taloudellisesti kannattavaa, ja yritys jouduttiin hakemaan konkursiin. Silti hän näkee edelleen mahdollisuuksia myös start-up-yrityksissä. Puheenvuoron aiheena WORK-messuilla on kriittisesti ”Start-up-maailma – maailman hulluin vuoristorata”.

Konkurssi ei ole häpeä

”Täällä meillä kotimaassa Suomessa yritystoiminnassa epäonnistuminen eli käytännössä konkurssi koetaan yrittäjyydessä hyvin syvästi. Haluan hälventää tätä, sekä yrittäjän itsensä kokemuksessa että varsinkin yleisessä suhtautumisessa yrittäjyyteen ja sen riskeihin”, Asmo Saloranta sanoo. ”Toisin on monessa muussa maassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, konkurssin tehneeseen yrittäjään suhtaudutaan niin kuin häneen suhtauduttiin ennen konkurssia. Myös esimerkiksi luototuksessa.”
USA:n Piilaakson ja Suomen yleinen suhtautuminen asiaan ovat Salorannan mielestä kaksi ääripäätä: Piilaaksossa todetaan, että yhden konkurssin tehnyt yrittäjä osaa ehkä vähän jotakin alastaan, mutta kahden konkurssin tehnyt yrittäjä alkaa jo hallita oman toimialansa asiat ja häneen kannattaa luottaa, joten hänet voidaan mielellään ottaa vaikkapa yhteistyökumppaniksi tai osakkaaksi.
”Epäonnistumisen pelko on omassa kotimaassamme yleisissä asenteissa hyvin syvällä, suhteessa siihen että uskaltaisi aloittaa oman yritystoiminnan”, hän kertaa.
”Toivoisin, että tässä yleisessä suhtautumisessa yritystoimintaan ja oman yrittäjyyden mahdollisuuteen tapahtuisi muutos. Konkurssiin on väärin liitetty häpeän stigma, ja tämä johtuu paljolti siitä, että yleisesti ei ymmärretä sitä, mitä konkurssi tarkoittaa.”
”Konkurssi on nykyään pelottava sana, ja se johtuu paljolti siitä, että 1990-luvulla kansainvälisen finanssikriisin vuoksi niin monien nykypäivän nuorten vanhempien tai sukulaisten yritys joutui konkurssiin yksinomaan ulkomaisen lainoituksen korkojen nousun vuoksi. Siinä meni talo ja omaisuus alta. Mutta se ei ole kuitenkaan normaaliaikojen yritystoiminnan riski, vaan lamasta johtunut erikoistilanne”, hän korostaa. ”Silloisista kriisitilanteista on opittu myös aika lailla, miten rahoitus voidaan turvata.”
”Näistä asioista haluan WORK-messuilla Oulussa puhua ja kertoa omista kokemuksistani, miten päästä konkurssin jälkeen eteenpäin. Konkurssi ei merkitse elämän ja yrittämisen mahdollisuuksien loppua. Riskit ovat hallittavissa, eikä sillä ole mitään tekemistä yrittäjyyden jatkamisen kanssa, hän sanoo. Yritystoiminta voi loppua konkurssiin, yritys voidaan myydä pois, tai yritys voidaan lopettaa muuten, mutta yrittäjän oma elämä jatkuu.”

Koulutus kehittyy koko ajan

Asmo Salorannan mukaan nykyinen yrittäjyyden ja yritystoiminnan koulutus on jo kohtuullisen hyvällä mallilla. ”Kehitettävää kuitenkin tietenkin vielä on. Tärkeää on oppilaitosten ja yritystoiminnan yhteistyön edelleen kehittäminen. Yhteiset projektit kasvattavat opiskelijoita näkemään, mitä yritystoiminta oikeasti käytännössä on. Näitä työelämälähtöisiä projekteja kannatta edelleen lisätä.”
”Kun itse opiskelin yrittäjäksi johtavia koulutusaloja, konkreettinen yhteistyö oppilaitosten ja yritysmaailman kesken ei ollut ollenkaan nykyisellä mallilla.”
Asmo Saloranta tunnustaa, että omassa yritystoiminnassaan hän on ollut sekä yhteen yritykseen keskittynyt yrittäjä että ”sarjayrittäjä” useassa yrityksessä. ”Olen hankkinut kokemusta useilla eri aloilla, ja näistäkin onnistumisista ja epäonnistumisista kerron omakohtaisia tuntemuksia WORK-messuilla Oulussa, ja nimenomaan siitä, miten yrittäjyydessä on aina tulevaisuutta”, hän sanoo.

PENTTI KIVIRANTA

Asmo Saloranta puhuu WORK 2018 -tapahtumassa keskiviikkona ja torstaina klo 14:00. Lue lisää WORK 2018 -tapahtumasta täältä.

Ilmoittaudu mukaan WORK 2018 tapahtumaan.
Ilmoittaudu