Ilmottautuminen

WORK 2018 -tapahtumassa pääset tutustumaan oppilaitoksiin eri koulutusasteilla ja kuulet esimerkiksi erilaisista opiskeluvaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista opiskella ulkomailla. Mitä sanottavaa puhujillamme on, kun aiheena on koulutus?

Tule kuulemaan mm. seuraavia haastatteluja ja puheenvuoroja sekä saamaan tietoa erilaisista palveluista:

Haastattelussa OAMK:n rehtori ja toimitusjohtaja Jouko Paaso. Haastattelussa pureudutaan kouluttautumisen tulevaisuuteen ja siihen, miten se tulee näkymään OAMK:ssa. ”Oamk on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme ammattilaisia ja kehitämme Pohjois-Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1 500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 580 oamkilaista.”

Haastattelussa myös Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. ”Monitieteisessä Oulun yliopistossa tuemme oppimista ja teemme tutkimusta, joka laajentaa tunnetun tiedon rajoja. Osallistumme globaalihaasteiden ratkaisemiseen omilla vahvuusalueillamme, kuten kestävä resurssien käyttö, vastuullinen liiketoiminta, ihmisen hyvinvointi ja elinikäinen terveys, älykkäiden järjestelmien ja palvelujen kehittäminen sekä ympäristöriskien torjuminen. Koulutuksen tarjoajana pyrimme tukemaan yksilöiden ja organisaatioiden osaamistarpeita tarjoamalla tutkintokoulutuksen ohella joustavia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.”

”Miten ammatillisen koulutuksen reformi on selvitysten ja tutkimusten valossa toteutunut suhteessa tavoitteisiin ja mihin koulutuksen järjestäjien ja koulutustyöpaikkojen kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jotta reformi toteutuisi toivotulla tavalla.”
– Seija Rasku, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 Opintori.info –palvelu mahdollistaa uudenlaisen, oppilaitoksiin sitomattoman uraohjauksen verkossa. Uraohjaajat vastaavat reaaliajassa chat-palvelussa ja lisäksi heitä voi lähestyä sähköpostitse tai puhelimitse. Opintori.infosta löytyy myös opiskelun aloittamiseen, opintoetuuksiin ja oppilaitoksiin liittyviä artikkeleita. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä hankkeen toteuttajat OSAO, ammattiopisto Luovi sekä PSK-aikuisopisto.
– Senni Laine, OpinTorin digiloikan projektipäällikkö ja Tarja Pahnila, OpinTori.infon ohjausasiantuntija


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoilla kuullaan molempina päivinä yrittäjyystarinoita, tutustutaan erilaisiin yrittäjyysverkostoihin ja saadaan tietoa yrityksen perustamiseen. Tiedätkö sinä esimerkiksi, mitä on kevytyrittäjyys? Lue mitä yrittäjyys merkitsee puhujillemme!

Tässä pieniä etukäteismietteitä tapahtuman puheenvuorojen pitäjiltä yrittäjyys teeman ympäriltä. Kuule koko puheenvuorot WORK 2018 -tapahtumassa.

”Työelämä, työntekemisen ja ansainnan tavat muuttuvat. Tulevaisuudentutkijoiden mukaan tulevaisuuden työelämä ja työurat ovat entistä pirstaleisempia, projektimaisempia ja mosaiikkimaisempia. Yrittäjyys on yhä useammalle tapa työllistyä ja hyödyntää omaa osaamistaan.  Uhka vai mahdollisuus? Kevytyrittäjyys, eli itsensä työllistäminen laskutuspalveluyrityksen kautta, on vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle. Omapajan kevytyrittäjyys eli pajayrittäjyys mahdollistaa ihmiselle turvallisen polun yrittäjyyteen.”
– Marko Tyyskä, toimitusjohtaja, Omapaja.fi

”Millaisia taitoja ja tietoja tulevaisuuden työntekijällä kannattaisi olla erityisesti digitaalisen markkinoinnin alalla? Entä millä keinoilla yritys voi tukea työntekijää menestymään? Tule kuulemaan innostava kasvutarina markkinointiviestintätoimisto Kuulusta, jossa panostetaan uudenlaiseen tapaan tehdä töitä.”
– Mari Kellokumpu, sisällöntuotannon johtaja, Markkinointitoimisto Kuulu

”Koulutus antaa sinulle paljon eväitä elämään, mutta muuttuvassa työelämässä yrittäjämäinen asenne ja tekeminen ratkaisevat. Sisäistä oma get sh*t done -asenteesi ja tule kuulemaan, millaisia taitoja työelämä vaatii ja miten voit hyödyntää yrittäjyyttä työkaluna oppimiseen.”
– Eemeli Alanne, yrittäjyyskasvattaja, Oulu Entrepreneurship Society


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoille nousee mielenkiintoinen ja monipuolinen ammattilaisten joukko, joka kertoo mm. omakohtaisia yritys- ja uratarinoita sekä ajatuksia tulevaisuuden työstä. Tässä pieniä etukäteismietteitä tapahtuman puheenvuorojen pitäjiltä tulevaisuuden työ teeman ympäriltä. Kuule koko puheenvuorot WORK 2018 -tapahtumassa.

”Tulevaisuudessa työ voi löytyä mistä vain – parhaimillaan se löytyy sieltä missä omat intohimot asuvat. Pelkkien tutkintojen ja titteleiden tavoittelemisen sijaan olisi hyvä miettiä omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia – voisiko niistä kehittyä tulevaisuudessa työtehtäviä, joiden avulla voisit palvella muita ihmisiä?”
– Tiina Räsänen, Toimitusjohtaja, Verkkoasema Oy

”Tulevaisuuden työtehtävät edellyttävät meiltä kaikilta valmiutta uudenlaiseen ketterään toimintamalliin, rohkeutta pilotoida, onnistua, epäonnistua ja oppia, sekä kykyä hyödyntää dataa. Siilomaiset kapeat tehtävät poistuvat ja työtä tehdään poikkifunktionaalisissa tiimeissä, jossa tiimeillä on paljon niin valtaa kuin vastuutakin työn lopputulosten erinomaisuudesta.”
– Sari Heinonen, Johtaja, markkinointi, kanavat ja sähköinen myynti, OP

”Ihmisen tehtävä on palvella toisia! Miten sinä palvelet toisia? Kuinka isoa määrää ihmisiä palvelet välittömästi tai välillisesti? Maailma muuttuu, digitalisoituu! Mukaudu tai kuole! Kehitä itseäsi, kompetenssiasi, tai näivety!  Työelämän murrosta pitää tarkastella monesta vinkkelistä. Eräs on yksilön omat motiiviperustat. Eri sukupolvien väliset erot suhtautumisessa työhön ovat suuria. Olen ollut palkkaamassa satoja alaikäisistä kesätyöntekijöistä eläkeikäisiin saakka ja huomannut, millaisia eroja ihmisten motiiviperustoissa ja työorientaatioissa on? Miten ”peliä” pelataan esim. Y- tai Z-sukupolven edustajien kanssa?”
– Juha Ahola, Puheenjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

”Tulevaisuuden työ ei ole enää vain yhdelle yritykselle tehtävää työtä, pysyvässä työsuhteessa ja palkkatyötä, vaan vaihtoehtoja oman osaamisen kaupallistamiseen on monia. Se voi edelleen olla eläkevirka, perinteinen palkkasuhde toitaiseksi voimassa olevine sopimuksineen tai perinteistä yrittäjyyttä, mutta entistä useammin se on myös omasta halusta tehtäviä pätkätöitä, etätöitä palmun alta tai palmun alle, jaetun työn mallia jossa työskennellään useammalle työnantajalle samanaikaisesti, freelance-työtä, laskutuspalvelujen kautta toimimista, se on harrastuksien muuttumista tulonlähteeksi ja työn muuttumista harrastamiseksi, ja se on ennen kaikkea jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä ja omasta urasta vastuun ottamista monissa eri muodoissa.”
– Tom Laine, Pääkouluttaja ja sosiaalisen median asiantuntija, HC Services Oy

 


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työrekrytointikoulutus ja yrittäjyysTutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu

WORK 2018 -tapahtuman ohjelmalavoille nousee mielenkiintoinen ja monipuolinen ammattilaisten joukko, joka herättää messukävijöitä miettimään mm. oman osaamisen tunnistamista, itsensä johtamista sekä kannustaa erilaisten työnhakuun liittyvien palveluiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Millaista on rekrytointi tulevaisuudessa ja millainen rooli työnhakijalla on tulevaisuudessa?

Tässä puhujiemme mietteitä tulevaisuuden rekrytoinnista, verkostoitumisesta ja uran kehittämisestä:

”Vastuu omasta urasta ja hyvinvoinnista sekä osaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä on meillä itsellämme työuran jokaisessa vaiheessa. Nykyaikainen työnhaku on proaktiivista ja vaatii itsensä johtamisen taitoja. Mitä tarkoittaa olla ”between the jobs” -tilanteessa? Mihin tarvitaan urapolun välitilinpäätöstä? Mistä seikoista kannattaa olla työnhaun arjessa tietoinen? Näistä asioista päästään juttelemaan WORK-tapahtumassa.”
– Hanna Kela, Urakoordinaattori, Urasampo

”Työelämä muuttuu ja tavat saada työpaikka sen myötä. Jotta löytäisit seuraavan työpaikkasi modernia väylää käyttäen, sinun on syytä tietää mm. kuinka LinkedInin Jobs-osiota hyödynnetään, miten löydetään piilotyöpaikat ja kuinka omaa osaamista esitellään vakuuttavasti omassa profiilissa. Henkilöbrändi ja verkostot ovat erityisen tärkeitä – ja haastavia – yrittäjille, työnhakijoille ja uraansa aloitteleville.”
– Riikka Annika Keskitalo

 

 

”Unelmatyöhön on monta reittä, ei ole vain yhtä ja oikeaa tapaa löytää sitä omaa unelmatyöpaikkaa. Mistä tietää mikä on oma unelmatyöpaikka ja mitä pitää tehdä unelmatyöpaikan saavuttamiseksi? Millä aloilla tulee olemaan työmahdollisuuksia tulevaisuudessa?”
Outi Tolonen, uravalmentaja ja projektipäällikkö, Saranen Consulting Oy

”Monet työelämävalmiudet ovat alasta riippumattomia, kuten yhdessä tekemisen taidot, verkostoituminen sekä työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat. Näiden taitojen oppiminen on tärkeää jo opiskeluaikana. Valmiina työelämään -hankkeen osallistujat Oulun seudun ammattiopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta kertovat konkreettisin esimerkein, miten oppilaitoksissa näitä taitoja voidaan kehittää. Hyvin sujuva työ on etu ja ilo niin tekijälleen kuin työnantajalle!”
–  Anna Kauppila; OSAO , Liisa Kiviniemi; OAMK ja Maria Lindholm; Oulun Yliopisto, Valmiina työelämään! -hanke


WORK 2018 -tapahtumassa on neljä eri teemaa, tulevaisuuden työ, rekrytointi, koulutus ja yrittäjyys. Tutustu laajaan ohjelmakattaukseen näiden teemojen ympärillä.

Tutustu paikalla oleviin yrityksiin ja organisaatioihin etukäteen ja kohtaa yrityksien edustajia heidän ständillään. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot löydät täältä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan:
Ilmoittaudu