Ilmottautuminen

Rakentaja 2019 Oulu -tapahtuma ottaa huomioon omakotirakentajien ja -asujien lisäksi taloyhtiömuotoiset asumismuodot. Taloyhtiöt pääsevät keskiöön ohjelmalavalla Taloyhtiöfoorumissa erityisesti osakkaiden ja hallitusten näkökulmasta.

Taloyhtiöfoorumi alkaa lauantaina 13.4. klo 11.30 Ouluhallin ohjelmalavalla, kun Pasi Maronen Keittiömaailma Oulusta kertoo linjasaneerauksen yhteydessä tehtävästä keittiöremontista. ”Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon rahaa vieväksi projektiksi, mistä ei kuitenkaan jää käteen mitään suurempaa näkyvää. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Putkiremontista saa helposti kiinnostavan ja mukavankin projektin, kun samalla uusii myös keittiön. Uuden keittiön hankinta ja suunnittelu herättää myös helposti osakkaiden kiinnostuksen ja parhaassa tapauksessa tämä vaikuttaa positiivisesti osakkaiden remonttiin suhtautumiseen.” Maronen kuvailee puheenvuoroaan.

Asianajaja Kalle Pyrhönen tarttuu foorumissa taloyhtiössä ilmenneen sisäilmaongelman vastuukysymyksiin. Pyrhösen puheenvuoro alkaa klo 12.00. ”Sisäilmaongelma taloyhtiössä ilmenee yleensä siten, että osakas havaitsee poikkeuksellista tunkkaisuutta tai hajua asunnossaan. Ongelman selvittäminen ja poistaminen aiheuttaa taloyhtiöissä usein haasteita. Nämä haasteet johtuvat siitä, ettei tiedetä, kenen vastuulla on asian selvittäminen, ja miten mahdollinen korjausvastuu jakaantuu yhtiön ja osakkaan välillä. Esityksessä asia käsitellään esimerkkitapauksen kautta.” Pyrhönen kertoo puheenvuorostaan.

Taloyhtiöfoorumin viimeinen puheenvuoro alkaa, kun Ari-Matti Jänkälä ja Lasse Virta A-Insinööreiltä nousevat ohjelmalavalle klo 12.30. Puheenvuoro käsittelee taloyhtiön korjaushankkeiden todellisuutta – minkälaisia vaihtoehtoja korjausinvestoinneille on, kuinka korjaushankkeiden taloutta hallitaan sekä kuinka hanke budjetoidaan.

Taloyhtiöfoorumissa on varattu aikaa myös yleisön kysymyksille. Tutustu myös Rakentaja 2019 Oulu -tapahtuman muihin ohjelmalavan puheenvuoroihin.

Tervetuloa!

”Paikka kaikelle on syntynyt intohimosta koteihin ja asumiseen”, kertoo ammattijärjestäjä Ilana Aalto. Aalto vierailee Oulussa Rakentaja 2019 -tapahtumassa ja pitää messulauantaina ja -sunnuntaina inspiroivan luennon kaikille, jotka haluavat käyttää vähemmän aikaa siivoamiseen ja tavaran järjestelyyn.

Suomalaisissa kodeissa on siirrytty pula-ajan niukkuudesta kulutuskulttuurin yltäkylläisyyteen. Aalto kertoo, mitä ongelmia liika tavara kodeissa aiheuttaa ja miten tavaran raivaamisessa ja järjestämisessä pääsee alkuun. ”Luento on hyvin käytännönläheinen. Olen saanut palautetta luentojen jälkeen, kuinka kuulijat ovat innostuneet lähtemään heti kotiinsa siivoamaan”, Aalto vinkkaa.

Paikka kaikelle – arki viihtyisämmäksi tavaraa vähentämällä

Rakentaja 2019 Oulu -tapahtumassa kuultavan luennon alussa pohditaan motivaatiotekijöitä kodin järjestämiseen käymällä läpi etuja, joita tavaratulvan poistamisella pystyy saamaan. ”Usein tavaroita vain järjestellään, mutta niitä ei kuitenkaan uskalleta kunnolla vähentää”, Aalto kuvailee.

Luennolla tutustutaan myös siihen, miten tavaratulvan vähentäminen kannattaa tehdä tehokkaasti. Usein päätöksenteko on tehotonta ja samoja päätöksiä joudutaan tekemään useita kertoa, mikä turhauttaa ja uuvuttaa. Myöskään liian suurta palaa ei kannata haukata tavaroista luopumisessa.

Käytännönläheisen luennosta tekee 12 toimeenpanevaa askelta, jotka ovat helppoja ottaa käyttöön kotona vaikkapa saman tien. Askeleet ovat yksinkertaisia tekoja, jotka vievät kohti viihtyisämpää kotia ja arkea.

Viimeiseksi kodin tavaroille, jotka ovat tärkeitä säilyttää, pohditaan sopivat paikat – ei mitkä tahansa paikat, vaan järkevät ja toimivat paikat. ”Jos tarvitset kolmatta kättä, jotta yllät tavaraan, paikka ei silloin ole oikea. Paikkojen löytymiseen liittyy järjestämisen tekniikkaa, jota käydään läpi luennossa”, Aalto mainitsee.


Ilana Aalto Ouluhallilla la-su 13.-14.4.

Esiintymisajat:

Tervetuloa!

Oulun ja Rovaniemen Rakentaja 2019 -tapahtumissa on mukana Kotoisa-ohjelmastakin tuttu sisustussuunnittelija Seija Strand. Strand esiintyy tapahtumissa ohjelmalavalla sekä esiintymisensä jälkeen antaa sisustusvinkkejä tapaamispisteellä lyhyiden konsultaatioiden muodossa tapahtumien kävijöille.

”Olen vuosien saatossa ollut mukana useissa niin julkitilojen kuin kotienkin suunnitteluissa ja telkkarissakin olet saattanut minut nähdä. Uskon vahvasti siihen, että tila kuin tila kertoo ensin oman tarinansa ja käyttäjät vahvistavat sen luonnetta. Tilojen visuaalinen kauneus pääsee kukoistamaan, vasta silloin kun asiat toimivat”, kertoo Strand.

Henkilökohtaisuus ja elämä saavat näkyä kotona

Strand korostaa sisustuksessa toiminnallisuutta, käytännöllisyyttä sekä persoonallisuutta – unelmien kotia. Koti on jokaisen oma paikka ja oman tilan henkilökohtaisuus on tärkeää. Henkilökohtaisten mieltymysten esiin tuominen tekee kodista persoonallisen ja oman näköisen.

Strand puhuu Rakentaja 2019 -tapahtumissa ohjelmalavalla kodin väreistä, materiaalivalinnoista ja valaistuksesta. 

Strand on lisäksi tapahtuman kävijöiden tavattavissa ja antamassa konkreettisia sisustusvinkkejä esiintymisensä jälkeen. ”Annan vinkkejä esimerkiksi kodin väreihin ja värien käyttöön liittyen sekä toiminnallisuuteen liittyviin ongelmiin erilaisissa pohjaratkaisuissa”. Pikakonsultointiin on hyvä varata mukaan esimerkiksi valokuva tai pohjapiirros kohteesta, johon toivotaan vinkkejä.


Unelmoi, suunnittele ja toteuta
sisustussuunnittelija Seija Strand

Seija on kävijöiden tavattavissa lavaesiintymisien välissä.

Tervetuloa!

Rakentaja 2019 Oulu 12.-14.4. Ouluhallissa
Rakentaja 2019 Rovaniemi 27.-28.4. Lappi Areenalla

Uusi tutkimus osoittaa, että Suomessa järjestettävät messut toivat järjestämispaikkakunnilleen viime vuonna peräti 458 miljoonan euron tulovirran. Summa on kasvanut yli 10 prosenttia viime vuodesta. Tapahtumien tuottama välitön työllisyysvaikutus paikkakunnille oli 3 895 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus yli 6 000 henkilötyövuotta.

Messujen näytteilleasettajat ja messuvieraat käyttävät rahaa mm. ravintoloihin, kahviloihin, majoitukseen ja matkustamiseen sekä asioivat paikallisissa kaupoissa. Keskimäärin näytteilleasettaja käyttää osallistumiseensa 6 506 euroa ja kävijät kuluttavat messumatkaansa keskimäärin 105 euroa.

Eri puolilla Suomea järjestetään vuosittain yli 150 messut. Messuja on sekä ammattilaisille että kuluttajille. Suosittuja messuaiheita olivat viime vuonna rakentaminen ja hyvinvointi, molempien alojen messuja järjestettiin kuudessa eri kaupungissa. Yksittäisistä messuista olivat suosituimmat Helsingin Kirjamessut, joihin tutustui yli 85 000 kävijää.

Henkilökohtaisiin tapaamisiin perustuvan messumedian suosio on kasvussa. Kantar TNS:n vastikään tekemä mainonnan määrää mittaava tutkimuksen mukaan mainostajat käyttivät messuihin viime vuonna 12 prosenttia edellisvuotta enemmän euroja.

”Kohtaamisten merkitys kasvaa digimedian ohella. Messuilla koko ala kokoontuu muutamaksi päiväksi saman katon alle ja siellä syntyy valtava määrä merkittäviä kontakteja. Luottamus luodaan kasvokkain tapaamisessa. Messut on aidosti sosiaalinen media”, sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Hannu Vähätalo.

Tulo- ja työllisyysvirrat laskettiin työkalulla, joka on kehitetty suomalaisten messujärjestäjien yhdistyksen Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n ja Haaga-Helian yhteistyöllä. Tutkimus perustuu Suomessa vuonna 2018 järjestettyihin tapahtumiin. Laskelma huomioi messujen ja muiden messukeskuksissa järjestettävien tapahtumien välittömästi ja välillisesti aikaansaaman liikevaihdon, tulovirtojen jakautumisen eri toimialoille, välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset sekä verotulovaikutukset. Matkailun rahavirtojen mittaaminen perustuu nk. pohjoismaiseen malliin sekä Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon perustuviin panos-tuotoslaskelmiin.

Lisätietoja:

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, toiminnanjohtaja Reija Könönen, p. 050 5604614, reija.kononen@messutsuomessa.fi  ja projektipäällikkö Petteri Ohtonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, p. 040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry. on suomalaisten messujärjestäjien yhdistys, joka kehittää messuja markkinointimediana ja edistää alan toimijoiden yhteistyötä. www.messutsuomessa.fi.

Haluaisitko enemmän virtaa arkeesi? Haluaisitko lisätä tyytyväisyyttä kehoosi? Vaivaako tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat tai kivut? Oletko turhautunut väliaikaisiin tuloksiin? Oletko kyllästynyt kamppailemaan pelkän tahdonvoiman varassa?

Beauty Center tarjoaa yhteistyössä Pohjois-Suomen Messujen järjestämän Elä & Nauti | Tykkää & Tuhulaa -tapahtuman kanssa nyt kolmelle henkilölle maksutta yksilöllisen valmennuksen, joka tähtää pysyvään elämäntapamuutokseen.

Elä & Nauti | Tykkää & Tuhulaa on hyvinvointiin ja energiseen arkeen keskittyvä messutapahtuma, jossa haluamme tuoda esille, miten merkittävästi jokainen voi edistää omaa hyvinvointiaan arkeen sulautuvilla teoilla ja tavoilla.

Terveempi ja energisempi olo valmennuksen avulla

Valmennuksen tavoitteena on saavuttaa terveempi ja energisempi olo, sekä oppia nauttimaan liikunnasta. Valmennuksessa opetellaan yhdessä ja erikseen terveellisiä elämäntapoja, edistetään liikunta- ja ravintotottumuksiasi, etsitään keinoja palautumiseen ja jaksamiseen arjessa sekä huomioidaan myös tunnepuoli. Valmentajana toimii fysioterapeutti, joka tukee sinua projektin aikana.

Valmennus alkaa 1.4.2019 ja päättyy 15.9.2019, projektin kesto on 24 viikkoa. Valmennuksen aikana projektista ja siihen osallistujista viestitään Pohjois-Suomen Messujen sekä Beauty Centerin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Valmennuksen päätyttyä projektiin valitut henkilöt osallistuvat Elä & Nauti | Tykkää & Tuhulaa 2019 -tapahtumaan ja kertovat lyhyesti kokemuksistaan projektista tapahtuman ohjelmalavalla.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus jatkaa valmennusta vielä projektin jälkeen yksilövalmennuksessa. Projektin alussa asetat tavoitteesi yhdessä valmentajan kanssa, joka antaa sinulle yksilölliset keinot ja ohjeet tavoitteidesi saavuttamiseksi. Koska valmennuksessa tähdätään pysyvään muutokseen ja hyvään oloon, se ei sisällä pikadieettejä tai rajuja kuntokuureja. Valmentaja käyttää tieteellisesti perusteltuja keinoja, jotka tukevat terveyttäsi. Kuntosalilla opetellaan suorittamaan liikkeet teknisesti oikein ja harjoitellaan progressiivisesti.

Valmennuksen sisältö ja projektiin hakeminen

Projekti sisältää:

Hae valmennukseen lähettämällä hakemus perusteluineen osoitteeseen mira.cajan@beautycenteroulu.com. Muista laittaa hakemukseen yhteystietosi. Hakuaika päättyy 17.3.2019.

Vastaa hakemuksessa seuraaviin kysymyksiin:

Hakemus saa olla sinun näköisesi.

Olethan sitoutunut projektiin?

Hakemalla mukaan sitoudut osallistumaan projektiin viikkotasolla ja osallistumaan ryhmävalmennuksiin. Sinulla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa itsenäisesti 2-3 kertaa viikossa ryhmätapaamisen lisäksi. Annat luvan julkaista muutoskuvasi sekä projektin aikaisia kuvia ja videoita Pohjois-Suomen Messut ry:n verkkosivuilla sekä yhdistyksen ylläpitämissä sosiaalisen median kanavissa. Sitoudut esiintymään ja kertomaan kokemuksistasi Elä & Nauti | Tykkää & Tuhulaa -tapahtuman ohjelmalavalla. Koska muutos on aina kokonaisvaltainen projekti, sitoudut myös olemaan avoin valmentajasi kanssa. Henkinen hyvinvointi on tärkeä osa projektia, jonka vuoksi avoin kommunikointi on oleellinen osa valmennusta.

Messuihin markkinointimediana käytettyjen eurojen määrä kasvoi viime vuonna peräti 12 % verrattuna edellisvuoteen. Tieto perustuu Kantar TNS:n tekemään mediamainonnan määrää mittavaan tutkimukseen ja vahvistaa globaalia trendiä, jonka mukaan tapahtumien ja henkilökohtaisten kohtaamisten merkitys markkinoinnissa kasvaa.

Kantar TNS:n tutkimuksessa mitattiin mainostilaan käytettävää rahamäärää, mikä messumedian kohdalla tarkoittaa lähinnä näyttelyosastojen ja muiden promootiotilojen paikanvuokria. Näihin yritykset investoivat viime vuonna kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa, mikä summa on yli viisi miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Muita vahvasti kasvavia medioita olivat ulko- ja verkkomainonta. Painettuun mediaan mainostajat sen sijaan sijoittivat viime vuonna entistä vähemmän euroja.

Kaikkiaan Suomessa panostettiin mediamainontaan viime vuonna 1 246 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä kasvoi edellisvuodesta 2,3 %. Messujen osuus koko mainonnan määrästä oli 4 %.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot.

Messumediasta tutkimukseen osallistuivat kaikki Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset eli 12 Suomessa ammattimaisesti toimivaa messujärjestäjää.

Lisätietoja:

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 560 4614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kehittää messuja markkinointimediana ja edistää alan toimijoiden yhteistyötä. www.messutsuomessa.fi